Elegantní způsob ukládání verzi v Java archívech

Jan otec Fura Novotný
Existují situace, kdy aplikaci neinstalujete sami, ale instaluje ji třetí strana - ať už je třetí stranou myšlen technik zákazníka nebo kolega z jiného oddělení firmy. Vy posléze přijdete už k nainstalované aplikaci, u které si nikdy tak úplně stoprocentně nemůžete být jisti verzí neřkuli verzemi knihoven, které daná aplikace používá. Přesto tato znalost může být pro řešení některých problémů zásadní (např. proto, že oprava může spočívat v pouhé instalaci nové verze knihovny / modulu). Můžete se s tím setkat i v daleko prostším případě - pokud vyvíjíte nějaký produkt s velkým množstvím instalací - chvíli vám může trvat než zjistíte jakou verzi má daný zákazník, u kterého řešíte nahlášené problémy...
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy