Dne 7.9.2008 byla uvolněna zásadně rozšířená verze UJO Framework 0.80, novinky jsou zejména:

  • nové rozhraní UjoExt pro lepší komfort vývojářů umožňující například řetěžení properties a setterů
  • optimalizovaná deserializace UJO objektů, která je nyní rychlejší jak JAXB 2.1
  • zjednodušení některých původních metod například pomocí rozhraní UjoAction
Framework poskytuje objekty s odlišnou architekturou od JavaBeans. Původní nápad vznikl jako hříčka s generickými datovými typy Java 5.0, postupem času se však objevilo několik klíčových vlastností:
  • snadno dostupná introspekce objektu bez nutnosti imlementovat PropertyDescriptor
  • možnost předávání properties UJO objektu (nikoli hodnot) pomocí kolekce (či pole)
  • jádro objektu stojí na dvou rozhraních, která umožňují snadnou implementaci

Uvedené vlastnosti otevírají nové možnosti využití v oblasti J2EE při tvorbě především generických operací nad objekty.
Framework obsahuje vedle vlastní specifikace UJO objektů také několik nástrojů pro jejich využití.
Pokud vás informace zaujaly, doporučuji shlédnout krátkou motivační prezentaci:

Slide show


Další informace najdete na domovské stránce projektu, k dispozici je i referenční aplikace jWorkSheet
pro měření času na projektech, která důsledně využívá architekturu UJO objektů pro všechny perzistentní objekty.
Vítám všechny ohlasy i připomínky.