Testování pointcutů v AOP - existuje jednoduchá cesta?

Testing Aspect Pointcuts - is there an easy way?

Hezká věc na aspektově orientovaném programování je, že můžete velmi jednoduše přidat jednotný kus aplikační logiky do rozdílných (jiným způsobem nesouvisejících) částí vaší aplikace. Stačí pouze napsat Advice (kousek kódu, který vyonává nějakou společnou logiku jako třeba ověřování bezpečnosti, řízení transakcí apod.) a nadefinovat Pointcut (výraz, který specifikuje,  na která místa ve vašem programu - tj. třídy a metody - se Advice dostane). Berte prosím v úvahu, že výše uvedený popis je víceméně zjednodušující - má za účel pouze nastínit podstatu AOP. Co je to AOP není podstatou tohoto článku - ten si klade za cíl něco jiného a to je ... testování. Jaký je vlastně nejlepší přístup pro testování aplikační logiky, která je sestavena až za běhu aplikace AOP procesem? Článek předkládá ke zvážení přístup, který není moc obvyklý - nicméně alespoň autorovi se zdá poměrně elegatní. :-)

Článek je pouze v angličtině.

Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy