Tento příspěvek je pro mne do jisté míry přelomový, protože je to podle mých znalostí poprvé, co se v naší republice nějaký nakladatel uvolil zdarma zveřejnit elektronickou verzi knihy, kterou právě doprodal. Touto knihou je Java 5.0 – Novinky jazyka a upgrade aplikací.

Na svých stránkách mám v elektronické podobě vystaveny i jiné své knihy, ale vždy jsem musel čekat, až vyprší platnost smlouvy s nakladatelem. V té době však již mnohé z toho, co jsem v textu napsal, přestalo být pro značnou část odborné veřejnosti zajímavé.Toto je poprvé, co mohu knihu vystavit ještě v době platnosti smlouvy. Nakladatelství Computer Press za to patří můj (a věřím, že nejenom můj) velký dík.

Tato kniha je totiž v současné době pravděpodobně jediným volně dostupným českým textem, který podrobně probírá syntaktické konstrukce zavedené ve verzi 5.0, především pak parametrizované typy a anotace. Doufám, že i vy přivítáte její zveřejnění.