Ako používať facelety v novom MVC 1.0 v Java EE 8:

MVC 1.0 in Java EE 8: Getting started using facelets

Nedávno som sa dozvedel o novom budúcom prírastku do rodiny Java EE technológií - MVC framework na písanie action-based webových aplikácií, na spôsob Spring-MVC. Bude v Java EE 8 ako alternatíva ku komponentovému JSF frameworku, ale dá sa používať už teraz, minimálne na Glassfish a Payara serveri. Väčšina tutoriálov k MVC ukazuje ako pužiť JSP na zobrazenie stránok, aj keď v JSF frameworku sú už dávno bežné facelety. Keď som skúsil použiť facelety s MVC frameworkom, zistil som že to nie je vôbec nič zložité. Viac o základoch nového MVC frameworku a jeho použitia s faceletmi na mojom blogu.

Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy