Anorm

Anorm není ORM. Nesnaží se vytvořit jednotné DSL pro komunikaci se všemi myslitelnými datovými zdroji, ale soustředí se jenom na relační databáze, které hovoří jazykem JDBC driveru. Jde o tenkou abstrakci nad JDBC spojením, která nám dává jenom pohodlnější a scalovštější API pro pokládání dotazů a excelentní možnosti parsování výsledků a transformace do doménových objektů.

Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy