Custom Spring Namespace + Embedded Groovy pre Business DSL

Martin Tibenský

Spring umožňuje pre svoju xml konfiguráciu okrem hromady dodávaných namespacov (jdbc, context, tx…) zaregistrovať aj vlastný namespace handler a tým používať custom xml tagy pre vytváranie bean, prípadne iné zasahovanie do contextu. V AspectWorks to používame napríklad pre konfiguráciu validátorov atp. Sila tohoto prístupu je však omnoho väčšia, v dnešnom článku si ukážeme malý príklad z praxe.

Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy