149. díl převážně nevážně doufejme o věcech zajímavých, další update z naší dílny.