V mikulášském díle opět převážně nevážně na různá temata z našich mrzkých životů.