Po dlouhé odmlce jsme se opět sešli a připravili takové kratší povídání, ve kterém jsme naťukli NoSQL databáze. Doufáme a slavnostně slibujeme, že naše odmlka nebude dlouhá ;-).

Doporučené čtení