Další díl jsme zasvětili povídání o Behavior-driven development a světem zkratek BDD, TDD nás provedl Daniel Kolman. Probrali jsme co je to BDD, vztah k TDD. Proč to vzniklo a jaké problémy to má adresovat. K čemu se to hodí/nehodí, jestli to může fungovat v staticky typovaných jazycích, jak testovat legacy kód, knihovny, tooling a hlavně rozdíl mezi Chicagskou a Londýnskou školou. Vaše ohlasy sdílejte na naší fan stránce.