Czech JBoss User Group Vás srdečně zve na setkání JBUG, které se koná ve středu 3. října 2012 v prostorách Fakulty Informatiky Masarykovy Univerzity v místnosti D2 od 19:00.

Řešili jste někdy nutnost integrovat data z různých databází, či jiných datových zdrojů?

Projekt Teiid poskytuje jazyk odvozený od SQL, který umožnuje načítat data ze souborů, webových služeb, SQL databází, Google spredsheetů a mnoha dalších datových zdrojů, přiřemž vytváří unifikovaný pohled nad těmito heterogenními zdroji. Takový pohled je dále přístupný v dalších aplikacích.

Přijďte se podívat na prezentaci a reálnou ukázku tohoto projetku (jenž nemá v open-source světě konkurenci), kterou předvede Filip Nguyen (JBoss QA Engineer).