Květnové setkání Pražské Czech Java User Group proběhne 30.05.2011 od 19h hodin v posluchárně S5 na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy Univerzity na Malostranském náměstí 25, Praha 1. Čekají nás prezentace Painless desktop application development: the Griffon Experience (Andres Almiray) a Tapestry 5 (Jan Jirout). Sponzorem setkání zajišťujícim občerstvení je Robert Half Technology - specializovaná divize společnosti Robert Half International, která se zaměřuje na vyhledávání odborníků v oblastech IT a telekomunikací. Vstup na akce CZJUGu je zdarma, a není třeba se předem registrovat. Pokud se chystáte přijít, dejte nám vědět formou hlasování v anketě na hlavní strance portálu java.cz.

Painless desktop application development: the Griffon Experience

Despite of all the buzz and hype around webapps over the last 8 years fact is that desktop applications are still found in many places, specially in the enterprise. However the legends are true: building desktop applications is a hard job. But it does not have to be. Enter Griffon.

Griffon aims to bring back the fun and productivity to desktop application development in the same way Grails did it (and continues to do so) on the web. Griffon is rooted in the JVM but has Grails in its DNA. This means you'll find yourself right at home if you're a Java veteran, same goes for all of you that made the jump to Grails.

In this session we'll cover the basics to get you started with Griffon. How applications are structured and built. Then we'll switch gears into high speed and cover topics like threading, testing, deploying, handling of legacy code and even network and database integration.

Speaker bio

Andres is a Java/Groovy developer and Java Champion, with more than 11 years of experience in software design and development. He has been involved in web and desktop application developments since the early days of Java. He has also been teacher of computer science courses in the most prestigious education institute in Mexico. His current interests include Groovy and Swing. He is a true believer of open source and has participated in popular projects like Groovy, Griffon, JMatter and DbUnit, as well as starting his own projects (Json-lib, EZMorph, GraphicsBuilder, JideBuilder). Founding member and current project lead of the Griffon framework. He blogs periodically at http://jroller.com/aalmiray. You can find him on twitter too as @aalmiray. He likes to spend time with his beloved wife, Ixchel, when not hacking around.

Tapestry 5

Tapestry je framework zaměřený na vývoj prezentační vrstvy v Java na straně servru. Jedná se o komponentový objektově orientovaný framework, který se snaží maximálně zjednodušit práci vývojářům. Behěm této prezentace zjistíte, jak integrovat Tapestry s dalšími frameworky (Hibernate, Quartz) a jak řešit problémy, které se mohou vyskytnout. Hlavní kouzlo Tapestry je ovšem v práci s prezentační vrstvou (komponentami pro zobrazení seznamu položek, editaci položky seznamu, lokalizace aplikace a další). Většina uvedeného bude předvedena na praktických příkladech z praxe.