Únorové setkání Czech Java User Group probehne 22.2. od 19 hodin v posluchárně S5 na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy Univerzity na Malostranském náměstí 25, Praha 1. Čekají nás dvě prezentace Multiplatformní vývoj v Jave (Petr Ferschmann), Debugging v Jave (Ondřej Nekola). Pokud se chystáte přijít, dejte nám vědět formou hlasování v anketě na hlavní strance portálu java.cz.

 

Multiplatformní vývoj v Jave

Na první pohled se zdá, že vývoj multiplatformních aplikací v Javě jesamozřejmostí. Když se ale na problém podíváte důkladněji, zjistíte, že i tak se musí řešit mnoho problémů. Zmiňme třeba instalátory, spouštění služeb, odlišné chování či vizuální integraci (Look and Feel, layout, ikonky). Povíme Vám o našich zkušenostech, které jsme získali při vývoji multiplatformního účetnictví WinStrom FlexiBee.

Debugging v Jave

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami. I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo.

A Hospodin dštil na Sodomu a na Gomoru sirou a ohněm od Hospodina s nebe. A podvrátil ta města i všecku tu rovinu, všecky také obyvatele těch měst, i [všecko], což roste z země.

I pokud programujeme jako bozi, jednoho dne zjistíme, že je potřeba nejen přidávat vlastnosti, ale čas od času i odstranit nějakou tu mušku. A zatímco o tom, jak napsat co nejméně chyb všichni mluvíme téměř neustále, unittestujeme, mockujeme nebo používáme statickou analýzu, okamžiky, kdy se potýkáme s chybami, jsou mnohdy smutné a osamělé.

Společně si zkusíme trochu posvítit nejen na chyby, ale i na celý proces debugování. Pokud se vše zadaří, tak na konci budeme nejen vědět, kde je zakopán pes, ale i kde najít lopatu a jak ho vyhrabat.