Listopadové setkání Pražské Czech Java User Group proběhne 28.11.2011 od 19h hodin v posluchárně S5 na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy Univerzity na Malostranském náměstí 25, Praha 1. Čekají nás dvě prezentace: Inspekce zdrojového kódu J2EE aplikací s generováním komplexních fragmentu uživatelského rozhraní (Tomáš Černý) a Zkoumání memory leaks na produkčních systémech (Martin Rexa). Vstup na akce CZJUGu je zdarma, a není třeba se předem registrovat. Pokud se chystáte přijít, dejte nám vědět formou hlasování v anketě na hlavní stránce portálu java.cz.

Inspekce zdrojového kódu J2EE aplikací s generováním komplexních fragmentu uzivatelského rozhraní

Nástroj pro automatické generování fragmentů uživatelského rozhraní softwarových aplikací. Nástroj dokáže generovat výstup do různých platforem. Je umožněna podpora on-demand generování uživatelského rozhraní dle specifických požadavků jako jsou uživatelská práva klienta či kontext. Výsledné rozhraní může zvýšit výkonnost při načítání aplikace a umožní generovat různé varianty výstupů. Použitý nástroj umožní redukovat duplicity a závislosti v SW aplikaci a tím zjednodušit údržbu i vývoj. Nástroj dále umožňuje transformaci modelů, a lze ho použít jako jádro pro generování zdrojového kódu z modelů CASE nebo MDA nástrojů.

Tomáš Černý vystudoval Mastera na Univerzitě Baylor, TX a Inženýra na Fakultě elektrotechnické, ČVUT v Praze. V současné době studuje doktorandské studium na ČVUT se zaměřením optimalizace web aplikací, kde zároveň učí softwarové inženýrství a návrhové vzory jako asistent. Mimo tyto aktivity také školí v počítačové škole GOPAS a je členem headquarters ACM-ICPC. Mezi poslední publikace patří ACM, IEEE a Springer konference zaměření na generování uživatelského rozhraní a optimalizaci rychlosti web aplikací.

Zkoumání memory leaks na produkčních systémech

Zkoumání chyb aplikací na produkčních systémech se liší od postupů používaných při vývoji nebo testování. Důvodem bývá časová náročnost, bezpečnostní omezení apod. Prezentace se zabývá postupy při odhalování problémů s využitím paměti v J2EE aplikaci v produkčních systémech - analýza log souborů, profiling, analýza heap dumpu. Na závěr budou diskutovány příklady chyb z praxe.