Listopadové setkání Pražské Czech Java User Group proběhne 3.11. od 19h v posluchárně S5 na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy Univerzity na Malostranském náměstí 25, Praha 1. Čekají nás prezentace na téma mikroslužeb - Vývoj “mikroslužeb" s Jersey (Jakub Podlešák) a "Bootiful mikroslužby" se Spring Boot (Martin Tošovský). Vstup na akce CZJUGu je zdarma, a není třeba se předem registrovat. Pokud se chystáte přijít, dejte nám vědět formou hlasování v anketě na hlavní stránce portálu java.cz.

Vývoj “mikroslužeb" s Jersey

“Mikroslužby” představují v poslední době stále populárnější přístup pro návrh komplexních softwarových řešení. Jedná se o architekturu, která se opírá o soubor malých, nezávisle nasaditelných, jednoduše nahraditelných a spravovatelných “mikroaplikací”, které spolu dokážou spolupracovat prostřednictvím jasně definovaného rozhraní. Jersey 2 nabízí implementaci JAX-RS 2.0, což je Java EE API pro psaní REST aplikací.

Během prezentace představím vlastnosti Jersey 2 které jdou nad rámec standarního Java EE API, a které podporují vývoj “mikroslužeb”, které se obejdou bez plnohodnotného Java EE aplikačního serveru, dají se jednoduše nasadit, a přitom lze jejich rozhraní nadále jednoduše vyvíjet deklarativním způsobem definovaným pomocí JAX-RS API. Veškerou funkcionalitu budu předvádět naživo na platformě RaspberryPi.

Autor: Jakub Podlešák pracuje jako vývojář pro pražskou pobočku firmy Oracle

"Bootiful mikroslužby" se Spring Boot

Představme si služby založené na technologiích Spring. Mohou obsahovat moduly Spring MVC pro implementaci webové vrstvy, Spring Data pro persitenci dat, Spring Integration pro integraci s externími systémy, Spring Security pro autorizaci/autentizaci nebo Spring Batch na ETL. Nastavení a "rozfungování" (bootstrapping) podobné aplikace pro produkční prostředí bude vyžadovat velké množství konfigurace - vytvoření a nastavení konfiguračních bean (ať už v XML nebo pomocí java-config), externalizaci konfigurace, nastavení webového serveru, konfigurace prostředí pro běh integračních testů, vytvoření metrik pro vzdálený monitoring nebo vystavení rozhraní pro vzdálenou správu (JMX, SSH remote shell, JMX over HTTP). Pro zefektivnění a zjednodušení velké části těchto operací byl vytvořen projekt Spring Boot.

Projekt Spring Boot poskytuje pohodlnou cestu jak vytvořit plnohodnotnou Spring aplikaci s minimem konfigurace. S pomocí Spring Boot lze jednoduše, pohodlně a rychle vytvořit soběstačnou, spustitelnou a snadno testovatelnou "mikroslužbu" založenou na technologii Spring obohacenou o znovupoužitelné prvky, jejíž defaultní konfiguraci lze jednoduše upravit na míru konkrétnímu řešení.

Prezentace má za cíl představit projekt Spring Boot a na praktických příkladech vysvětlit princip fungování některých základních stavebních komponent tohoto frameworku. Dále bude představena možnost jak framework rošířit pro vlastní specifické případy použití.

Autor: Martin Tošovský pracuje jako vývojář u firmy GoodData