Czech Java User Group ve spolupráci s Fakultou informačních technologií ČVUT pořádá dne 19.5.2010 od 18h v Bellingově sále Národní technické knihovny workshop na téma MDA a generátory kódu pod vedením Jiřího Fabiána a Jiřího Píši ze společnosti JetMinds. Součástí bude i soutěž o něco na sebe.

Abstrakt

Tento workshop se bude snažit napravit poněkud zprofanovaný pohled na MDA a obecně generátory kódu a ukázat jejich praktické využití pro odbourání opičí práce. Ukážeme si framework openArchitectureWare a vývoj šablon v něm pomocí EXT a XPAND2 pro generování kusů kódu z 2 populárních case nástrojů Enterprise Architect a MagicDraw UML. Předvedeme si mavenizaci celého procesu a využití existujících sad šablon Fornax pro generování JPA/Hibernate, JAX-WS a dalších typů entit. Předvedeme netriviální realný projekt (>80 webservice, >500 entit) využívající MDA a jeho architekturu. Pokud zbyde čas, budeme se věnovat tvorbě vlastních DSL a editorů.

Vstupní předpoklady

Zakladní znalost XML, UML a bystrá mysl. Každý účastník by měl mít vlastní notebook s nainstalovanými materiály (jedná se o speciální distribuci Eclipse viz níže) a Apache Maven.

Dále si stáhněte metamodel.

Přednášející

Ing. Jiří Filemon Fabián je absolventem ČVUT, koautorem podcastů CZPodcast a JetCast, majitelem firmy JetMinds a nadšencem do nových technologií. Jeho myšlenky dne můžete sledovat na twitteru.

Jiří Píša je spolumajitelem společnosti JetMinds, mnoholetým freelance vývojářem/architektem, fanouškem Apple a koautorem podcastu JetCast. Jeho myšlenky dne můžete sledovat na twitteru