Czech Java User Group ve spolupráci s Fakultou informačních technologií ČVUT pořádá dne 17.12. od 18h v Bellingově sále Národní technické knihovny workshop na téma REST s Jersey, který je opakováním úspěšného Hands-On Labu z letošní konference JavaOne.

Důležité upozornění

Je bezpodmínečně nutné, aby si lidé, kteří chtějí něco vytěžit stáhli tento archiv a prošli před workshopem v dostatečném předstihu cvičení 0. V závislosti na rychlosti připojeni do sítě to může trvat až dvě hodiny.

Pozor, protože po publikování instrukcí byla uvolněna nová verze NetBeans, původní verzi NetBeans nenajdete na staré adrese, ale na  http://netbeans.org/downloads/6.7.1/index.html

Popis workshopu

Jersey je referenční implementací JAX-RS: Java API for RESTful Web Services (JSR-311). Umožňuje vývoj RESTových webových služeb v jazyce Java, případně jiných jazycích založených na JavaVM, čistým a velmi intuitivním způsobem.

Tento workshop předvede, jak stáhnout a nainstalovat Jersey a pomocí něj vyvinout jednoduchou webovou službu. Dále si ukážeme některé pokročilejší techniky, jako používání URI parametrů, resource injection, vracení různých reprezentací (text, JSON, XML, HTML) a některé další funkce, které jsou přidanou hodnotou projektu Jersey a jdou nad rámec specifikace JAX-RS. Poslední cvičení bude věnované Jersey Client API pro vývoj klientů webových aplikací.

Tip

Protože se workshop koná v přednáškové síni a ne v učebně není dost dobře možné se ke každému fyzicky dostat a pomoci mu s praktickými příklady. Proto pokud účastníky prosíme je, aby si nainstalovali vncserver, pokud budou chtít pomoci. Tento přístup je čistě experimentální, a možná nebude fungovat dobře (chceme vyzkoušet).