Dalším tématem byl projektový management a sním host v podobě Karla Holuba. Dotkli jsme se všeho co s daným tématem souvisí, tedy komunikaci, motivátorům, plánování a osobnosti samotného projektového manažera. Vaše sociální interakce je více než vítána na naší oficiální stránce.