DB žurnál pomocí Hibernate interceptoru

Jan Pacek

Na mnoha projektech je třeba řešit databázový žurnál aplikace, který zaznamenává události v systému včetně dat, která při těchto událostech byla změněna či jen čtena. Zákazníci často požadují u událostí, které mění data, žurnálovat jak staré tak i nové hodnoty záznamu.

Implementace takového mechanismu přímo na DAO vrstvě by byla pracná a hlavně složitě konfigurovatelná. Řešení žurnálování na úrovni databázových procedur a triggerů by zase zrušilo nezávislost aplikace na konkrétním typu databáze. Hibernate pro žurnálování nabízí zajímavou funkčnost interceptor pro zachycení a zpracování různých událostí, jako například databázové CRUD operace.

 

Diskuzní příspěvky
Petr Stahl Hibernate žurnál