Dependency Injection je cesta, nikoliv cíl

Roman Dagi Pichlík

Když jsem asi před šesti lety objevil dependency injection (dále v textu DI) jako způsob pro odstranění těsných vazeb mezi objekty, připadalo mi to jako Svatý grál programování. Díky masivnímu rozšíření Spring frameworku a zanesení DI do všech dalších frameworků a standardů, které přišly po něm se DI stalo běžnou součástí dnešního programování. Bohužel DI používáme aniž bychom o tom přemýšleli a na místech kde to není třeba.

Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy