Zveme Vás na seminář, kde se zaměříme na vytvoření aplikace ve Wicketu a principy jejího snadného konfigurování, ukážeme si základní postup nastavení a kompletního oživení aplikace v serverovém prostředí Tomcatu a dále se seznámíme s předdefinovanými typy aplikací přímo ve Wicketu, rovněž se zaměříme na svázání aplikace Wicket s kontextem Spring a využívání výhod dependency injection.

Osnova semináře:

  1. První aplikace ve Wicketu a její oživení
  2. Předdefinované typy aplikací ve Wicketu a jejich použití
  3. Wicket a Spring

Seminář bude doplněn praktickými ukázkami.

Termín semináře: 10. 5. 2012 (čtvrtek) od 17.hod

Místo konání semináře: v prostorách ČVUT v Praze, Technická 2, 3. patro, posluchárna číslo 309/310.

Začátek v 17.00 h, předpokládaný konec v 19.00 h

Vstupné: ZDARMA

Hlásit se můžete zde