Turbosprievodca inštaláciou automatizačného nástroja Gradle a ukážka jednoduchého Java webového projektu. Ako naštartovať projekt, skompilovať ho, spustiť, a ako vybudovať výsledný ZIP.