Agenda: 

  • 17:45 - 18:00 Registrace
  • 18:00 - 18:30 Grails - Peter Almásy
  • 18:30 - 19:00 Grails a Vaadin - Ondřej Kvasnovský
  • 19:00 - 19:10 Přestávka
  • 19:10 - 20:00 Spring MVC pro vývoj REST aplikací - Jan Dudek

První přednáška bude o Grails od Petera Almásyho. Grails slouží pro rapid development webových aplikací, přičemž využívá Spring a Hibernate. Asi nejlepší věc na Grails je, že nemusíte provádět konfigurace (například není potřeba vytvářet mapování perzistentních objektů v XML nebo anotacích). Více na přednášce. 

Druhá bude o propojení Grails a Vaadin frameworků, od Ondřeje Kvasnovského. Vaadin je framework pro tvorbu Rich Internet Application. Podíváme se prakticky na to, jak vytvořit Grails projekt, jak funguje jeho spolupráce s Vaadinem a jaké výhody z jejich spolupráce plynou. 

Třetí přednáška od Jana Dudka: "RESTové paradigma se postupem času změnilo od teoretického připomenutí a návodu, jak správně používat protokol http, v plnohodnotný způsob komunikace systémů na webu. A stalo se tak zajímavou alternativou často těžkopádných SOAPových webových služeb. Ve své přednášce se pokusím nastínit základní teorii RESTu, přiblížit naše praktické zkušenosti s vývojem REST API pro naši GoodData platformu a v druhé části rozeberu možnosti implementace RESTového rozhraní v Javě pomocí Spring MVC frameworku."

Přednášky se budou konat 16. května v 18:00 (VSB TUO, Nová aula, NA2). Registrace jsou otevřeny zde