Stránka venovaná rámcu pre vývoj webových aplikácii založenom na jazyku Groovy a princípe konvencia namiesto konfigurácie.