Import velkých dat do MySQL

Ještě něž jsem zahájil svou dovolenou, jsme při dokončování projektu narazili na výkonnostní problém při velkém importu dat do MySQL databáze. V našem případě se jednalo o cca 30 tisíc záznamů do tří tabulek navzájem provázaných cizími klíči. Úvodní verze importního algoritmu trvala cirka 50 minut, po dvou dnech jsme se dostali na jednotky minut. Nedalo mi to, a udělal jsem pár testů, které snaží tento problém rozkrýt do většího detailu, tak abych pro příště věděl, co a především jak významně ovlivňuje rychlost importu takto rozsáhlých dat.

Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy