Ako na optimalizáciu Java kódu

Optimalizácia kódu na rýchlosť a zmenšenie pamäťovej náročnosti býva druhoradou záležitostí. Pozrieme sa, ako týmto problémom predchádzať.

Počas rokov som videl rôzny kód a pracoval na rôznych projektoch, nových alebo už dlhšie bežiacich. Optimalizovanie na rýchlosť a zmenšenie pamäťovej náročnosti väčšinou prichádza na rad až v prípade problémov s jej nedostatkom, alebo pri poklese výkonnosti. Vtedy hľadáme najjednoduchšie riešenie pri minimálnom dodatočnom zdržaní projektu. Nie vždy sa dá rýchlo a jednoducho odstrániť problém. Často si to vyžaduje zmenu architektúry a zmenu kódu na veľkom počte miest. Zmena architektúry je dosť bolestivá a náročná záležitosť. Prichádza na rad najčastejšie až na koniec. Tu je výhoda ak v projekte nie je veľká duplicita kódu, nakoľko sa tým zjednodušujú a urýchľujú zmeny.

V nasledujúcom článku by som poukázal na to ako už od začiatku písať efektívnejší a rýchlejší kód. Vyhneme sa tým počas projektu možným zdržaniam a optimalizáciám kódu. Časová náročnosť písania už efektívneho kódu je rovnaká ako písanie neefektívneho. Z tohto dôvodu je výhodnejšie písať optimalizovaný kód už od začiatku.

Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy