Grafové databáze se staly nástrojem používaným v softwarových řešeních v různých doménách a dalece překonaly vize svých tvůrců. Do povědomí obecné veřejnosti se dostaly zejména Panama a Paradise papers. Přijďte se dozvědět více o databázi Neo4j, technologii, která zpracování těchto dat umožnila.

Podíváme se na její vlastnosti a schopnosti. Nástroje v celém jejím ekosystému. Nahlédneme také hlouběji do některých implementačních detailů databáze Neo4j, které umožňují její vysoký výkon na grafových úlohách.

Přednáška je zaměřena na vývojáře ve všech programovacích jazycích, technické lídry a softwarové architekty. Na konci byste měli porozumět vlastnostem databáze a vhodnosti jejího použití.

Svou účast prosíme potvrďte na stránce meetupu.