Zajímají vás nejoblíbenější programovací jazyky? Přečtěte si zajímavosti o vzniku, historii, výhodách a využití programovacích jazyků Java, C++ a C Sharp, které v současné době patří mezi nejpoužívanější.

Programovací jazyk Java

Java, jeden z nejpoužívanějších a nejpopulárnějších programovacích jazyků, spatřil světlo světa už v roce 1995. Nespornou výhodou tohoto programovacího jazyka je jeho přenositelnost. Díky ní jej mohou používat programy pracující na různých systémech. Jedná se o platformy pro čipové karty, mobilní telefony, dále samozřejmě také aplikace pro desktopové počítače. Zapomenout nesmíme ani na nejrůznější zabudovaná zařízení a náš výčet uzavírají rozsáhlé distribuované systémy, v jejichž rámci spolupracují počítače po celém světě. Java se stala základním kamenem pro tvorbu open source systému, se kterým se setkáváme v chytrých telefonech a tabletech. Zejména Android umožňuje její široké využití.

Tento objektově orientovaný programovací jazyk do určité míry vychází ze syntaxe C++. V roce 2007 byly uvolněny zdrojové kódy, takže Java se nyní vyvíjí jako open source.

Java je charakteristická zjednodušenou syntaxí bez nízkoúrovňových konstrukcí, dále nabízí generační správu paměti, nezávislost na architektuře a přenositelnost v rámci jedné platformy. Díky robustnosti Javy je možné psát velmi spolehlivý software. Umožňuje rovněž tvorbu vícevláknových aplikací. Jazyk Java lze použít v dynamicky se vyvíjejícím prostředí, pro podporu aplikací v síti.

Programovací jazyk C++

C++ představuje multiparadigmatický programovací jazyk, který vznikl na základě rozšíření jazyka C. Spolu s jazykem Java patří mezi nejpoužívanější. Jeho základním rysem je podpora několika programovacích stylů a kombinování syntaxe, což umožňuje objektově orientované, strukturované a generické programování.

Mezi jeho hlavní výhody dále patří možnost přetěžovat standardní operátory a možnost deklarování více funkcí se stejným názvem. Rovněž lze řídit viditelnost složek objektů vzhledem k ostatním částem programu.

Nutno si však uvědomit, že jazyk C++ není jen pouhým rozšířením programovacího jazyka C a není s ním zcela kompatibilní. Oproti jazyku C šablony umožňují psaní kódu obecným datovým typem, čímž rozšiřují jeho opětovné použití. Možné využití programovacího jazyka C++ je velmi široké.

Programovací jazyk C Sharp

C#, označován také jako C Sharp, představuje moderní a jednoduchý programovací jazyk, který je určen pro nejrůznější účely. První verze, která byla vydána společností Microsoft v roce 2002, byla založena na programovacím jazyku C++ a Java.

I v tomto případě se jedná o objektově orientovaný programovací jazyk. Je určen pro tvorbu aplikací běžících na jednoduchých zařízeních i na zařízeních s vysoce sofistikovanými operačními systémy.

Podstatná je jeho trvanlivost, robustnost a také programátorská produktivita. Zejména programátoři, kteří pracují také s jazyky C a C++, oceňují přenositelnost zdrojového kódu. Opomenout nelze ani velmi dobrou mezinárodní podporu. Oproti C++ se programovací jazyk C# vyznačuje větší bezpečností, neboť umožňuje pouze bezpečné předdefinované konverze.

C# se používá zejména při tvorbě webových aplikací a stránek či webových služeb a dále také k tvorbě databázových programů a formulářových aplikací ve Windows. V neposlední řadě nabízí řešení při tvorbě softwaru pro mobilní zařízení.