Java a fault handling policies v Oracle SOA Suite

Jednou ze součástí Oracle SOA Suite je tzv. Fault Management Framework, který se mmj. stará o zpracování výjimek v BPELu. Pokud během invoke aktivity nastane výjimka, framework ji odchytí a předá ji ke zpracování akci, která je definovaná ve fault policy. Jednou z možností zpracování je zavolání uživatelské Java třídy.

Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy