Na úvod nedávneho stretnutia CZJUG v Prahe som sa pokúsil zopakovať moju rubriku Novinky v Jave a zhrnúť niekoľko nedávnych udalostí, ktoré sa udiali v predchádzajúcich týždňoch. Veľa z noviniek bolo oznámených buď tesne pred alebo počas konferencie JavaOne, ktorá sa konala minulý týždeň.

Moje slajdy s novinkami nájdete v tejto google prezentácii.

Medzi novinkami sú

 

  • nové verzie: Java 9, Junit 5, Java EE 8, Spring 5, MicroProfile 1.2
  • najbližšie Java konferencie v našom regióne
  • oznámenie otvorenia populárnych projektov, prípadne ich prechod pod opensource nadáciu (Java EE, GlassFish, OpenJ9 VM, OpenLiberty)