Vrámci prác na nových špecifikáciách pre Java EE 8 nedávno Heather Vancura, ktorá vedie program Adopt-a-JSR, oslovila komunitu s výzvou k testovaniu nového JSR367 - API for JSON Binding.

Vzhľadom k tomu, že samotné JSR sa vyvíja z veľkej časti u nás v Prahe, myslím, že by bolo fajn pridať sa k testovaniu tohto JSR a poskytnúť tak spätnú väzbu autorom. Dokonca nám o tomto JSR bol nedávno rozprávať Dmitry Kornilov, specification lead tohto JSR, takže už mnohí z vás viete o čo v tejto špecifikácii ide.

O čo ide - vpodstate o to pozrieť sa na aktuálny stav draftu dokumentu špecifikácie, stiahnuť si poslednú verziu referenčnej implementácie a pohrať sa s ňou. Následne diskutovať vrámci CZJUG (napr. pomocou komentárov pod týmto článokom), alebo priamo kontaktovať autorov cez GitHub, Twitter, mailing list či rovno vytvoriť ticket v projektovej JIRE. Ak by bol záujem, môžeme organizovať aj spoločný workshop, na ktorom si prejdeme aktuálny stav a vyskúšame niektoré testovacie usecase, ktoré by sme očakávali aby špecifikácia podporovala.

Detaily o JSR367 sú na jej JCP tránke: https://jcp.org/en/jsr/detail?id=367

Draft dokument JSR367 špecifikácie môžete stiahnuť z https://jcp.org/aboutJava/communityprocess/edr/jsr367/index.html

Referenčná implementácia je k dispozícii v GIT repositári: https://github.com/eclipse/eclipselink.runtime/tree/master/jsonb

Kto má záujem, môže naklonovať repozitár, zbuildiť projekt a skúsiť ho použiť podľa špecifikácie, prípadne napísať nové unit testy. Ak narazíme na nejaký problém, môžeme rovno zadať issue do projektovej JIRA (je potrebné si zaregistrovať java.net účet): https://java.net/jira/browse/JSONB_SPEC/?selectedTab=com.atlassian.jira.jira-projects-plugin:summary-panel

Ak by ste s niečím potrebovali pomôcť, pokojne sa na mňa obrátte na twitteri (@omihalyi) alebo píšte do komentárov pod tento článok.

O JSR môžete diskutovať priamo na oficiálnom mailing liste, prípadne si aspoň pozrieť predchádzajúcu diskusiu: https://java.net/projects/jsonb-spec/lists

Ak by ste ich cheli kontaktovať priamo, ešte uvediem kontakt na Dmitryho (JSR spec lead) na twitteri - @m0mus, prípadne na Heather Vancura - @heathervc.