Ve spolupráci s nakladatelstvím Pointa byl zahájen předprodej knihy o programování v jazyce Java pro začátečníky s barevnými ilustracemi a grafy, která cílí zejména na studenty středních škol. Řešené příklady v jsou orientované na webové technologie. Vydání knihy je podmíněno výběrem cílové částky, která bude použita k pokrytí nezbytných nákladů na výrobu knihy včetně korektury obsahu. K vydání můžete přispět zakoupením knihy, nebo pouhým sdílením této zprávy. Knihu lze podpořit jen do konce července. Více informací je na domovské stránce knihy, novinky na Facebooku a kampaň lze sledovat na webu nakladatelství.
Obálka knihy