Map a reduce, funkcionální elegance

Funkcionální programování (FP) sluje mnoha vlastnostmi, které v mainstreamových programovacích jazycích nejsou, nebo působí velmi exoticky. Jedním z aspektů, který pronikl do podvědomí i lidí nepoznamenaných FP jsou funkce map a reduce - inspirace pro algoritmus MapReduce. Na blogu Sometimes Clojure vyšel článek, který popisuje použití těchto dvou funkcí v Clojure, Lisp-like jazyku běžícímu v JVM.

Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy