Nástroje pro vývoj web aplikací ve Forrestu

Pod ladícím nástrojem si většina Java vývojářů představí Java debugger. O něm však v tomto článku řeč nebude. Chtěl bych vám tu představit náš přístup k doprovodným nástrojům pro tvorbu webové vrstvy a podívat se kolem sebe, jestli jsme v tomto ohledu originální či nikoliv.

Nápad vytvořit specifické nástroje se znalostí interních mechanismů použitého frameworku je již poměrně starý. V českém PHP frameworku Nette vznikla tzv. Laděnka někdy na začátku roku 2008 (vycházím ze zmínky na blogu Davida Grudla).

Pro některé Javové frameworky najdeme také podobné nástroje - Wicket má svůj Debug Bar od roku 2009, Tapestry má Inspector snad od roku 2003, Grails mají Debug plugin někdy od roku 2008 a takto bychom mohli pokračovat dál. Se vzrůstající složitostí webových aplikací a frameworků se zdá být užitečné mít po ruce nástroj, který vývojářům dokáže odkrýt vnitřní mechanismy a informace zpracování požadavků browseru. V některých případech se mi zdá, že nástrojem se snaží autoři frameworku pomoci vývojářům lépe kontrolovat jeho slabá místa - v případě Wicketu velikost stavových objektů v session, v případě Nette třeba problematická práce s vyjímkami v PHP. My našeho webového Inspektora a související nástroje vyvíjíme postupně již od začátku roku 2009 a v tomto článku bych vám rád popsal co mají naši vývojáři k dispozici a proč.

Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy