Dne 12.3., v 18:00. Proběhne na Fakultě informatiky MU, v učebně G101 přednáška o nové verzi platformy JAVA EE7. Přednáška bude vedena jedním z našich kolegů a zároveň i vyučujícím Petrem Adámkem!

Ačkoliv se to nezdá, platforma Java EE 6 je tu s námi již tři roky a na dveře nám pomalu klepe další verze. Jejím hlavním tématem je snadné provozování aplikací v privátních i veřejných cloudech a model PaaS (Platform as a Service), přináší ale samozřejmě i řadu dalších novinek, jako je např. podpora pro uživatelské mapování,uložené procedury nebo generování schémata u JPA 2.1, nové Concurrency Utilities for Java EE, zjednodušené JMS 2.0, podpora pro NIO2 a WebSockets u Java Servlet 3.1, odstranění nekonzistencí mezi specifikacemi Managed Beans, EJB, Java Servlet, JSF, CDI a JAX-RS, nové operátory do Expression Language, podpora pro HTML5 a Portlet Bridge 2.0 pro JSF, podpora pro injektování statických atributů u CDI nebo nové Java API for JSON Processing. Pokud si chcete něco o těchto novinkách poslechnout a podívat se, zda jde, či nejde vývoj platformy Java EE tím správným směrem, přijďte si poslechnout přednášku Petra Adámka na druhé setkání brněnské JUG.