Konstantin Preißer objevil závažnou chybu ve standardní knihovně Javy. Pří převodu řetezce 2.2250738585072012e-308 na typ double dojde k nekonečné smyčce a vytuhnutí vlákna. Podobná chyba způsobí nekonečnou smyčku i během kompilace zdrojového kódu. Problém je velmi závažný, protože teorericky umožnuje na dálku shodit libovolnou javovskou aplikaci, která zpracovává vstup (třeba z formuláře) a převádí ho na double. Chyba se projevuje například v tabulkovém procesoru v Google Docs, kdy dojde k vytuhnutí backendu a AJAXové volání skončí na timeoutu.

Chyba byla Oraclu reportovaná před 3 týdny, ale oprava stále není vydaná.

Podrobnosti na http://www.exploringbinary.com/java-hangs-when-converting-2-2250738585072012e-308/