Pre tých, ktorí zvažujú Java certifikáciu, Oracle do konca mája ponúka akciu na získanie prípravného seminára k certifikačnej skúške zdarma.

Viac podrobností tu: https://jugs.groups.io/g/jug-leaders/message/291