K napsání tohoto článku mě inspiroval Ondra Medek svými maily v javovské konferenci v lednu 2010, v nichž se podivoval nad tím, že Java automaticky neuklízí zavřená okna. Pokud okno nemá nastaveno DISPOSE_ON_CLOSE, je při zavření pouze schováno a nadále zabírá paměť. K jeho dealokaci dojde až při zavolání metody dispose(). V tomto článku si ukážeme, jak lze pomocí AspectJ sledovat okna v našem programu.

Okno vzniká voláním konstruktoru a zaniká voláním metody dispose(). Využijeme toho, že AspectJ umožňuje připojit advice před i za volání konstruktoru a metody.

Pointcut pro konstruktor třídy Window a libovolného potomka definujeme takto (konstruktor může mít libovolné parametry):

pointcut newWindow(): call(Window+.new(..));

Pointcut pro metodu dispose() ve třídě Window a libovolném potomkovi zapíšeme následovně:

pointcut disposeWindow(): call(public void Window+.dispose());

Bezprostředně po provedení konstruktoru si uložíme hashCode okna spolu s informacemi, kde (číslo řádku) a jak (signatura konstruktoru) bylo okno vytvořeno. Tyto informace nám pomůžou, až se budeme snažit vysledovat okno, které nebylo dealokováno. Pro ukládání informací použijeme dva seznamy: seznam windows pro hashCode a seznam info pro dodatečné informace o okně.

  after() returning(Window w): newWindow() {
    int h = w.hashCode();
    windows.add(h);
    String s = String.format("%d: %s, %s", h, thisJoinPoint.getSourceLocation(),
      thisJoinPoint.getSignature());
    info.add(s);
  }

Při dealokaci (dříve než dojde k zavolání dispose()) informace o zavíraném okně ze seznamů odstraníme.

  before(): disposeWindow() {
    int h = thisJoinPoint.getTarget().hashCode();
    int i = windows.indexOf(h);
    windows.remove(i);
    info.remove(i);
  }

Dále přidáme výpis seznamu oken v pravidelných intervalech a na konci metody main:

  pointcut main(): execution(public static void main(String[]));

  before(): main() {
    Integer i = Integer.getInteger("interval");
    if (i != null) {
      new Timer(true).schedule(
        new TimerTask() {
          public void run() {
            printLiveWindows();
          }
        }, i, i
      );
    }
    Runtime.getRuntime().addShutdownHook(
      new Thread(
        new Runnable() {
          public void run() {
            printLiveWindows();
          }
        }
      )
    );
  }

Celý aspect je k dispozici zde. Chcete-li jej použít ve svojí aplikaci, nainstalujte si AspectJ a aspect i zdrojáky přeložte překladačem ajc. Např. takto:

ajc -1.6 monitoring/WindowAspect.aj app/*.java

Aspect bude fungovat jen ve třídách, které s ním byly přeloženy. Necháte-li tedy vytváření oken na nějakém frameworku, aspect toto nezachytí. Funguje to zhruba tak, že při překladu pomocí ajc se přidá za každé volání konstruktoru a před každé volání dispose() volání našeho kódu.

Pokud si chcete aspect jen vyzkoušet, stáhněte si ukázkovou aplikaci (testapp.jar) a běhovou podporu pro AspectJ (aspectjrt.jar). Aplikaci pustíte příkazem

java -jar testapp.jar

Chcete-li vypisovat informace o oknech průběžně, použijte příkaz

java -Dinterval=20000 -jar testapp.jar

Časový údaj je v milisekundách. Soubor aspectjrt.jar musí být v aktuálním adresáři.