Vyhledávání
Text:
19.10.2017 2:00 - 21.10.2017 2:00 Konference GeeCON Praha
26.10.2017 17:30 - 20:30 2. Valašský JUG
13.11.2017 1:00 - 15.11.2017 1:00 JavaDays 2017
 

Párovacie algoritmy

K napísaniu tohoto príspevku ma priviedla potreba prepísať kus kódu tak aby bol rýchlejší. Keďže som sa už s podobným problémom stretol viackrát, tak ho považujem za celkom všedný, ale nechcem ho popisovať všeobecne, preto som si vymyslel príklad s faktúrami a platbami.

Všeobecný popis problému by znel asi takto: Máme dve množiny objektov a potrebujeme priradiť k objektu z prvej množiny objekt z druhej množiny na základe určitých kritérií a vlastností týchto objektov.

Inými slovami: Máme množinu faktúr a množinu platieb, pričom predpokladáme, že dáta prišli z externých systémov a nemáme možnosť ovplyvniť ich štruktúru ani poradie.

Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy