Pattern matching - 1. část

Radek Beran

Scala podporuje obecný způsob, kterým lze identifikovat jednotlivé typy objektů z hierarchie/kompozice tříd a dostat z nich potřebná data: Pattern matching, tzv. "switch na steroidech".

Pattern matching představuje vlastně reverzní postup ke konstrukci objektů. Typicky potřebujeme z objektů extrahovat stejná data, která se předávala do konstruktoru při vytváření instance. Pattern matching není pouhým switchem, jedná spíše o extrakci dat spojenou s následným větvením kódu podle výsledků extrakce, tedy o zobecnění switche, tak jak jej známe z Javy/C. Nic nám ale nebrání jej použít i jako klasický switch pro větvení kódu podle konstantních hodnot (čísel, řetězců apd.).

Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy