Česká Java Users Group (CZJUG) a Platforma informačních technologií (PIT) vás zvou na

Plzeňské setkání České Java Users Group

v úterý 13. prosince 2011 od 17:00 hodin

v areálu Západočeské univerzity v Plzni, Univerzitní 22, místnost UV 115.

Na programu jsou dvě přednášky:

Spring Roo

Antonín Slezáček, KIV ZČU 

Spring Roo je velmi užitečný nástroj pro rapid application developement v Javě. Umožňuje velmi rychle a efektivně vytvořit kostru J2EE aplikace počínaje nastavením architektury, vytvořením databázové vrstvy, vygenerováním CRUD kontrolerů, webového rozhraní, až po testování aplikace a její zabezpečení. Jeho velkou předností je možnost rozšíření pomocí OSGi modulů.

Během přednášky se dozvíte, které technologie můžete používat pokud se rozhodnete pro Spring Roo a dále si prakticky ukážeme jak takový vývoj vypadá s použitím nástroje SpringSource Tool Suite.

Dart: Preview

Ládíček Thon, Flexibee Systems, s.r.o.

Dart je nový vysokoúrovňový programovací jazyk od Googlu, kterému je občas přisuzována role zabijáka JavaScriptu. Je to opravdu tak? Řekneme si, co Dart má a co nemá, ukážeme si pár příkladů jak na straně serveru, tak na klientu (v prohlížeči). Měli byste získat dostatek informací na to, abyste se sami rozhodli, zda se vyplatí sledovat vývoj Dartu a případně si ho vyzkoušet. Upozornění: přednášející Dartu zcela propadl a proto bude poněkud nekritický.

Těšíme se na vaši účast.