Pohled pod kapotu JVM (11.část - instrukce pro tvorbu polí a přístup k prvkům polí)

Pavel Tišnovský

Počet již popsaných instrukcí virtuálního stroje Javy se nám utěšeně zvětšuje. V dnešní části seriálu o programovacím jazyce Java i o JVM se zaměříme na popis dalších dvaceti instrukcí. Bude se jednat o instrukce používané pro vytváření polí různých typů a pro přístup k prvkům těchto polí.

Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy