Pohled pod kapotu JVM (6.část - instrukční soubor virtuálního stroje Javy)

Pavel Tišnovský

V dnešní části seriálu o programovacím jazyce Java si popíšeme první část instrukcí tvořících instrukční soubor virtuálního stroje Javy. Jedná se o instrukce sloužící pro uložení konstant na zásobník operandů, instrukce pro přesuny dat mezi proměnnými a zásobníkem operandů a taktéž o konverzní instrukce.

Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy