Pohled pod kapotu JVM (7.část - další instrukce zpracovávané virtuálním strojem Javy)

Pavel Tišnovský

V dnešním článku o jazyce Java budeme pokračovat v popisu instrukčního souboru zpracovávaného virtuálním strojem. Popíšeme si instrukce používané pro provádění aritmetických a bitových operací a také instrukce sloužící pro porovnání dvou hodnot. Na těchto instrukcích je mj. založeno i řízení běhu programů.

Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy