Quartz Scheduler a dynamické plánování úloh

Jan Bumbala

Na zákaznickém projektu bylo potřeba umožnit asynchronní spouštění různých handlerů, registrovaných jako Spring bean. Typicky jde o případ, kdy uživatel iniciuje vykonání nějaké činnosti, která může trvat desítky sekund nebo dokonce minut. Zároveň jsme potřebovali, aby řešení bylo persistentní, a tedy aby se naplánované úlohy neztrácely při pádu serveru.
Protože jsme již na projektu využívali Quartz Scheduler pro spouštění pravidelných úloh, použili jsme ho i pro účel tohoto asynchronního zpracování.

Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy