Ve dnech 11. 2. a 12. 2. 2011 (tj. v pátek a v sobotu) proběhne na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně Red Hat Developer Conference 2011, zaměřená především na pokročilejší uživatele a vývojáře svobodného a otevřeného software.

Konference je rozdělená do dvou paralerních přednáškových běhu a dvou laboratoří urřených pro otestování a vyzkoušení některých projektů a technologií. Cílem je představit jednotlivé projekty potenciálním uživatelům a vývojářům. Jednotlivá témata jsou připravena a prezentována vývojáři nebo spolupracovníky daných projektů. Přednášky zaběhnou do technických detailů, ukážou jak se do projektů zapojit a kam jednotlivé projekty směřují.

Kompletní program konference je na adrese https://fedoraproject.org/wiki/DeveloperConference2011.

Z Javových technologií lze navštívit přednášku Pavla Tišnovského o OpenJDK 7. Dále se konají přednášky a laboratoře týkající ze JBoss projektů.