Statická typovost s marker interface vs. anotace

Roman Pichlík

Statická typovost Javy sebou nese vyšší množství kódu, který píšeme pro potřeby kompilátoru, ačkoliv bychom se bez něj v mnoha případech obešli. Je to jistím dílem setrvačností, že používáme konstrukty, které jsme byli nuceni používat ještě za časů, kdy byly anotace zbožným přáním a vlastností, po které jsme pošilhávali do .NET. Jedním z těchto konstruktů je takzvaný marker interface a jeho variace, které vídám všude kolem sebe. Zjednodušeně řečeno marker interface nás stojí hodně řádků kódu za málo muziky.

 

Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy