Příspěvky jsou na tomto portálu zařazeny do několika rubrik podle svého typu a také do tématických stromů podle svého obsahu. Všechny texty jsou napsány v českém nebo slovenském jazyku. Například, vkádáme-li odkaz na anglický článek, tak k němu je potřeba napsat alespoň krátký abstrakt v češtině a zadat jako jazyk angličtina.

Rubrika Články, blog

Tato rubrika je hlavní rubrikou, obsahuje:

  1. objemnější články napsané pro tento portál,
  2. kratší příspěvky obsahující osobní názor autora na nějakou problematiku = blogy,
  3. odkazy na příspěvky z jiných portálu, které by patřily do skupiny 1 nebo 2.

Na hlavní stráce portálu se tato rubrika zobrazuje ve střední části s červeným pozadím. Nejdříve pět nejnovějších interních přispěvků a pod nimi pět nejnovějších odkazů na článků z jiných portálů. Po kliknuti na název článku nebo na link detail se zobrazí plné znění daného článku. V případě odkazu na článek z jineho portálu je nejasné, co se má zobrazit, proto má návštěvník tři možnosti. Kliknutím na název článku se zobrazí plné znění článku na cizím portálu. Kliknutim na link detail se zobrazí metainforace o tomto článku uvedené na portálu JAVA.cz. Kliknutím na otevřít odkaz se otevře plné znění článku v novém okně

.

Rubrika Aktuality

Tato rubrika obsahuje aktuální zprávy z oboru, typicky ohlášení nové verze nějakého produktu obsahující popis změn a odaz na stránku ke stažení produktu. Většinou za několik týdnů ztratí přízpěvky z této rubriky význam. Na hlavní stráce portálu se tato rubrika zobrazuje v pravém panelu nahoře.

Rubrika Odkazy

Tato rubrika obsahuje komentované odkazy na javové produkty, firmy a podobně. Stručný komentář je v českém jazyce, aby i méně zdatný angličtinář rychle zjistil, zda se ho tento odkaz týká. Odkazovné stránky jsou typicky v angličtině. Jestliže komentář obsahuje autorovy osobní zkušenosti s daným produktem nebo jeho osobní hodnocení, měl by příspěvek spíše patřit do rubriky Články, blog. Jestliže odkazovaná stránka není domovská stránka produktu ale spíše nezávislé hodnocení produktu, či porovnání produktů, měl by příspěvek patřit také do rubriky Články, blog jako odkaz na článek. Na hlavní stráce portálu se tato rubrika zobrazuje v pravém panelu dole.