Svět mikro služeb

Roman Pichlík

Architektura většiny aplikací odpovídá jedné velké kouli bahna, pro kterou se vžilo označení monolitická. Na úrovni aplikace jsou typickými rysy bobtnající závislosti na knihovnách, vzájemné svázané části aplikace vedoucí k nulové odolnosti vůči selhání jednotlivých částí. Na úrovni operačního systému se jedná o jeden velký proces s velkými nároky na zdroje. Monolitické aplikace mají jednu obrovskou výhodu a to je jednoduchost vývoje. Nemusíte řešit, jak bude daný kód spolupracovat se zbytkem systému, prostě ho napíšete a on se stane součástí aplikace. Monolitické aplikace mají ovšem celou řadu nevýhod. Můžete je škálovat pouze jako celek. To vede k neoptimálnímu využití zdrojů. V případě selhání jedné části aplikace, byť absolutně nekrytické pro fungování z pohledu uživatele, dochází lavinovitě k selhání celé aplikace. Klasickým příkladem může být memory leak, který postihne celou aplikaci. Alternativou k monolitickému uspořádání aplikace představuje architektura micro services.

Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy